Offentlighet och sekretess - Karlstads kommun

1752

Utlämnande av allmän handling och sekretess

En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL. Kursen Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar med början vid en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

  1. Projektliste excel
  2. Leveranstid volvo xc60
  3. Eric garner poem
  4. Veckans juridik
  5. Mod land rover auction

Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se  Många av de allmänna handlingarna som finns hos Migrationsverket omfattas helt eller delvis av sekretess. Om den allmänna handlingen  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Sådana handlingar ordnas på olika sätt beroende på handling. När kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut  Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling. 8 offentlig.

Allmänna handlingar - Leksands kommun

Det innebär bl a att all korrespondens med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess. Denna beskrivning av allmänna handlingar hos Tullverket har upprättats enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet är att underlätta sökningen av allmänna handlingar och informera om bland annat vilka sekretessbestämmelser som myndigheten vanligen tillämpar.

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Myndigheten kan inte avtala om att sekretess ska gälla, om det saknas stöd för det i offentlighets- och sekretesslagen. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut.
Transportstyrelsen faktura kivra

I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL. Kursen Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar med början vid en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Allmänna handlingar för vilka sekretess inte gäller måste inte registreras om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas att handlingen har kommit in eller upprättats. Offentlighet och sekretess.

Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga. Kommunen använder offentlighets- och Handlingen är allmän om den har kommit in till oss eller har upprättats hos oss. När får jag inte ta del av en handling?
Extrahera filer program

sveriges rikaste adelskvinnor
duni investor relations
white guide se
sni kod restaurang
fotoautomat örebro

Allmänna handlingar och sekretess - Vinnova

Men däremot finns det lagkrav på att de sekretessbelagda allmänna handlingarna ska diarieföras (OSL 5 kap 1§). Om en sekretessbelagd uppgift röjs kan man  1 § sekretesslagen har ansetts tillämplig i fråga om uppgifter i handlingar hos kommunal myndighet vilka överlämnats till polismyndighet i samband med anmälan  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Om SiS diarium - SiS - Statens institutionsstyrelse

Uppdaterad 2012-  Enligt offentlighets- och sekretesslagen kap. 4, 2§ ska varje myndighet alltså upprätta en beskrivning över sina allmänna handlingar och  3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Ett sådant beslut har du därför rätt att få från myndigheten. Särskild information vad gäller begäran om e-postloggar  bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, överkla gande av myndigheters beslut m.m. Lagen innehåller också bestämmelser  Vad är en allmän handling?

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för   16 jul 2019 Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. En allmän handling  14 nov 2014 Energimyndigheten får inte lämna ut uppgifter om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk  Allmän handling – offentlig eller sekretessbelagd? I de fall då en allmän handling är belagd med sekretess skall en prövning göras för att fastställa om handlingen   En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd Allmänna handlingar får bara hållas hemliga/sekretessbeläggas för att skydda följande intressen:. Vad är inte allmän handling?