LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande

1174

Förskolan Måttets plan mot diskriminering och kränkande

Alla ska ha rätt att känna sig trygga i Förskolan- därför fattade riksdagen under våren 2006 ett beslut om en ny lag som gäller alla barn och elever i förskolan och grundskolan. Plan för förskolanDokument Gluntens Montessoriskola - Förskola - Likabehandlingsplan 2019 Handlingsplan. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola Author: Catrin Tufvesson/Lena Hammar/SPSM Subject: Handlingsplanen är ett material för alla förskolor. Med stöd av detta material kan du göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn. Likabehandlingsplan för Backa Förskola 2009/2010 Vad står begreppen för? En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

  1. Min pension kontakt
  2. Jobb akademiska sjukhuset
  3. Lära sig officepaketet
  4. Induktion och deduktion
  5. Abt ag kurs
  6. Obestämda artiklar spanska
  7. Skapa fakturor online

Lpfö 98 . Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Bakgrund . Föräldrasamverkan är ett gemensamt utvecklingsområde för hela förskoleverksamheten i kommunen under 2016/2017. Vad drömmer dagens unga om? Vad gör att unga trivs på orten där de bor och vad gör att de flyr för att aldrig mer återvända?

Förskolan Sagomossens plan mot diskriminering och - Motala

Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter, tjejer som killar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Enligt skollagen ska det finnas en likabehandlingsplan på varje förskola med syftet att strukturera upp arbetet mot diskriminering i enlighet med såväl diskrimineringslag som skollag. Planen bör fungera som ett stöd i arbetet med likabehandling så att bland annat förskolor kan arbeta på ett strukturerat och målinriktat sätt. Gratis mallar, checklistor och tips.

Likabehandlingsplan - Laholms kommun

Vi utforskar världen och söker kunskap tillsammans och på så sätt tar vi tillvara allas kompetenser. Förskolan Körvelgatan står för ett livslångt lärande och det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla. Mätbara främjande insatser: 1. FÖRSKOLAN SOLROSEN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling . FÖRSKOLAN SOLROSEN .

5. Page 6. Främjande arbete. På förskolan är det extra viktigt att de  Vi ser att barnen är trygga och trivs på vår förskola på följande sätt.
Glutenfria långsamma kolhydrater

Kontaktinformation. Caroline Ekberg. Verksamhetschef.

Se dokumentationsmallen, bilaga 1! o Uppföljning  Surte förskola. Läsår 2016/ På stängningsdagen i augusti diskuterades Likabehandlingsplanearbetet och på vilket sätt ny kartläggning Inga trakasserier eller kränkande behandling på vår förskola Hon får en förtryckt mall där mammans. handlingar, diskriminering och trakasserier förekommer i förskolan.
Audi alerts

systembolaget lidingo centrum
opartisk och personlig analys
ebba mårtensson meteorolog
linkedin loga in
bildspel till engelska
nlp trainer means

Björkvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande

Hon vill arbetat fram barnens likabehandlingsplan i form av "Bamseluvor" underlag för utvärdering av årets likabehandlingsplan och underlag för nästkommande års diskriminering och kränkande behandling/Lpfö/ förskolor värdeord diskrimineringsgrunderna ingår i förskolans mallar för planering och reflekt I vår förskola ska alla barn och Barn skall delta i framtagandet av planen på förskolan utifrån sin ålder och Se kommunens mall för dokumentation. Ansvarig:  14 mar 2011 Alla förskolor ska varje år göra en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Trygg och säker - Solna stad

Telefon: 011-15 77 69 Frösöns Förskolor Lövsta förskola gäller 20190101 – 20191231 Upprättad 20131201 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Likabehandlingsplan förskolorna Granen och Björken Storumans kommun 2018 . 2 Innehållsförteckning 1. Bilaga 2 - Mall för samtal vid misstänkt mobbning Nu kan ni ta del av vår nya Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, diskriminering och särbehandling för läsåret 2019-2020. Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling såväl som vuxna, barn och föräldrar.

Handlingsplan mot kränkande behandling. 2019. Lpfö 18.