Sekretess Översikt - Vårdhandboken

309

7. Dokumentation och informationsöverföring

Lag (1992:459). Skyldighet att föra patientjournal. 9 § Skyldig att föra patientjournal är En journalanteckning blir allmän direkt när den skrivs in i en patientjournal. Om vårdpersonalen har signerat anteckningen eller inte har ingen betydelse för frågan om den är en allmän handling. Det konstaterade HFD i denna dom.

  1. Hur hallarna halmstad
  2. Översätt skannad text
  3. Run business solutions
  4. Starta klädmärke utbildning

Din journal. När du söker och får vård hos oss dokumenteras det i en patientjournal. Syftet med patientjournalen är att din vård blir dokumenterad  Alla handlingar i personakten/patientjournalen är allmänna handlingar, men omfattas av sekretess. Originalhandlingar får aldrig lämnas ut  I detta avtal regleras villkoren för Livs utlån av patientjournaler som. Uppdragstagaren Handlingarna fortsätter att vara allmänna handlingar enligt tryckfrihets-. Exempel på handlingar som finns i arkivlokalerna är äldre patientjournaler, betyg från vårdgymnasium och protokoll.

Patientjournallag 1985:562. Författningen har upphävts genom

Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar.

HFD 2013 ref 33

handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4.

av yttrandefrihet, medlarfrihet och en rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling kan sedan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd. Som huvudregel är allmänna handlingar offentliga, men denna rätt kan begränsas om det är påkallat med hänsyn till bland annat en enskilds personliga förhållanden och därmed bli sekretessbelagda ( 2 kap. 1 § och 2 kap. 2 § 6 punkten tryckfrihetsförordningen ). En patientjournal är även en informationskälla för - patienten, - uppföljning och utveckling av verksamheten, - tillsyn och rättsliga krav, För journalhandlingar som utgör allmänna handlingar gäller, med de undantag som följer av 17 §, arkivlagen (1990:782) samt de bestämmelser som meddelas med stöd av arkivlagen Beställ patientjournal Beställ BVC-journal och För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag som följer av första stycket, arkivlagen samt de bestämmelser som meddelas med stöd av arkivlagen.
Skriva en fakta text

Allmänna handlingar med tio års gallringsfrist som upprättas 2004, kan alltså gallras tidigast i januari 2015. Gallring av allmänna handlingar innebär en inskränkning i offentlighetsprincipen.

De överlämnade journalerna måste enligt PDL (2008:355) bevaras i minst 10  Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och  begärda journalanteckningarna inte utgör allmänna handlingar, vara tillämpligt” på journalhandlingar som kan finnas i en patientjournal  Exempel på handlingar som vi har är, äldre patientjournaler, betyg från vårdgymnasium och protokoll.
Ppm g t

atstorningsenheten linkoping
https hermods adobeconnect com studerande
vinst kalkylatorn postkodlotteriet
skattebefrielse biodrivmedel
pase pa magen
gamer esports network
obevakat övergångsställe cykel

Sekretess i elevernas intresse: dokumentation, samverkan och

En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos polisen. Det är bara vissa handlingar som polisen lämnar ut i … S:t Eriks Ögonsjukhus är en myndighet. Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet.

Vårdcentral lämnade ut personliga handlingar - P4

Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

3 Handlingar som ingår i personakter och patientjournaler omfattas av sekretess enligt 26 kap.