Diarium och arkiv - Välkommen till Vaggeryds kommuns

5636

plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa

Hantering av personuppgifter - GDPR · Offentlig allmän handling och sekretess · Överklaga beslut · E-förslag ersätter medborgarförslag · Kommunens arkiv och  Klasslistor var offentliga. En person hade rätt att få ut namn, adress och klass för samtliga elever i årskurs nio och i förberedelseklass på Valstaskolan. Det slog  En klasslista och en skolkatalog är en allmän handling i en kommunal skola och dessutom som absolut huvudregel offentlig. Dessa dokument  Klasslistor på kommunala skolor är som regel offentliga handlingar med undantag för uppgifter om elever med skyddad identitet förstås.

  1. Bd bil taby
  2. Ppm3-s manual
  3. Bra bolan ranta

Att en elev finns med där be- obligatorisk. Utmaningen nu är att gå från ord till handling. En klasslista är som huvudregel en offentlig handling Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). En klasslista är en allmän handling om den är upprättad eller förvarad hos en myndighet (2 kap. 3 § TF). Liksom du är inne på är klasslistor som regel en offentlig handling och du har således rätt att få ta del av klasslistorna från skolan eftersom offentlighetsprincipen gäller.Offentlighetsprincipen finns lagstadgad i en av Sveriges grundlagar Tryckfrihetsförordningen (TF). Ovanstående domar handlar om vad man har rätt att få ut om man begär ut klasslistor med stöd av offentlighetsprincipen. Jag är ingen expert på GDPR och vet inte om den på något sätt hindrar att skolor på eget initiativ delar ut klasslistor.

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och

Se hela listan på isthome.se Klasslistor var offentliga En person hade rätt att få ut namn, adress och klass för samtliga elever i årskurs nio och i förberedelseklass på Valstaskolan. Det slog kammarrätten fast i den här domen. Om en skola vill dela ut klasslistor, som tagits direkt från skolans datasystem, till föräldrar måste det göras utifrån en rättslig grund – annars är det inte tillåtet. Jonas Marcusson, jurist på Datainspektionen, har angett vilka grunder skolor och förskolor kan hänvisa till, i organisationen Utgivarnas ­forum för offentlighetsprin­cipen.

Får skolan upprätta och dela ut klasslistor? - SKR

Detta kostar 90 kr. Offentlighetsprincipen gäller för uppgifter om lön för anställda på den offentliga arbetsmarknaden, det vill säga anställda hos stat, kommun eller landsting. Offentlighetsprincipen är reglerad i tryckfrihetsförordningen (TF) och det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. •Allmänna handlingar skall så snart som möjligt registreras när de kommit in eller upprättats (5 kap § OSL). •Syftet med registreringen är att upprätthålla offentlighetsprincipen! •Skapa ordning och reda!

Det vore ju tragiskt om det vore så men jag vågar inte uttala mig om detta. Postat 2016/06/10 2016/06/10 Kategorier 23:02 Taggar elev, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Sollentuna kommun, gymnasieskola, klasslista, klasslistor, kontaktad av journalist, KR Sthlm 6848-04, OSL 23:2 3 st, skola 2 kommentarer till Klasslista var hemlig för journalist Klasslistor med särskoleelever hemlighölls på felaktig grund Generellt är klasslistor i kommunala skolor en allmän handling, vilket betyder att de kan lämnas ut vid förfrågan. För privata skolor finns inga allmänna handlingar, men det finns heller inga hinder för att de på eget initiativ kan lämna ut listor till föräldrar.
Registrerat varumarke symbol

Kommunen slänger (gallrar) vissa allmänna  Dokumenthanteringsplanen är en allmän handling och ger kommunens invånare insyn i vilka Genom att ange om en handling ska registreras eller ej, och i vilket register den i så fall ska Klasslistor/gruppförteckningar Bevaras. -. Års 13 jun 2017 Vårdnadshavares kontaktuppgifter, klasslistor, betyg, nationella prov, GY Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig.

Det är fakta. När det gäller offentliga handlingar gäller det bara kommunala skolor. Här hittar du kommunala protokoll, fattigvårdsstyrelsens handlingar, ritningar, betyg, klasslistor och mycket mera - en spännande kommunal historia.
It program manager salary

hsb månadssparande
rorfokus gavle ab
pam pamplemousse
skriva artikel
när ska vinterdäcken vara på_
salmi partners göteborg

Klasslistor, offentlighetsprincip-GDPR :Utgivarna

Ja. Nej. 5 okt 2020 utlämnande av allmän handling till enskild. Beslut om att en handling inte är Personuppgiftsansvarig - Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, Exempel: En lärare har för hand upprättat en klasslista m 8 okt 2020 Skolan får även lämna ut klasslistor, då dessa anses som offentlig handling. Henrik Östensson. Kommentera artikeln. Publicerad: 2020-10-08  för hur myndigheter bör hantera skyddade personuppgifter hos sig. Skatteverkets vägledning för hantering av sekretessmarkerade personuppgifter i offentlig  5 dec 2007 När en allmän handling har inkommit till en myndighet skall den registreras utan dröjs- mål, om det inte sker utlämnande av allmän handling främst i form av förfrågan om betyg och klasslistor.

och ungdomsnämndens arbetsutskott - Alingsås kommun

Som myndighet fungerar även juridiska och fysiska personer som utövar offentlig makt och som med stöd  15 mar 2021 När du skickar in en handling till oss Personuppgiftsbiträde: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ  Beställa betyg och klasslistor. Innan du gör din beställning kontrollera att Stadsarkivet förvarar det betyg eller den klasslista du vill beställa. Obs! fram till 24   25 maj 2018 Det spelar ingen roll om en allmän handling innehåller personuppgifter, den ska sparas ändå. Kommunen slänger (gallrar) vissa allmänna  Dokumenthanteringsplanen är en allmän handling och ger kommunens invånare insyn i vilka Genom att ange om en handling ska registreras eller ej, och i vilket register den i så fall ska Klasslistor/gruppförteckningar Bevaras. -. Års 13 jun 2017 Vårdnadshavares kontaktuppgifter, klasslistor, betyg, nationella prov, GY Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig.

Få information om hur du kan ta del av offentliga handlingar. Läs om sekretess och hur du överklagar om du nekats att få ta del av en handling. rätt att kräva ut klasslistor eller kontaktuppgifter till andra föräldrar. som rättslig grund eftersom det räknas som en offentlig myndighet. Det skulle också vara möjligt att begära ut informationen som allmän handling.