Om grundlagarna – Vårsvenskademokrati

4021

Därför nedprioriterar Norden mänskliga rättigheter – Axess

Högsta Domstolen frikände ju idag mangakännaren Simon Lundström för innehav av teckningar som han tidigare hade fällts för i Tingsrätt och Hovrätt. Länk till HD. För 38 av teckningarna fann man att det inte är straffbart för någon att inneha dem. En av bilderna ansågs som straffbar men att det för Simon Lundström som mangaexpert och översättare var försvarligt och att just informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 4. Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.

  1. Lindkvist inter
  2. Stockholm stad kulturskolan
  3. Bernt ralfnert
  4. Dog walker prices london
  5. Spanskakurs i spanien
  6. Himalaya stockholm
  7. Hur påverkar cannabis hjärnan
  8. Thea rimini

Kroppslig  av E Victor Ragnå · 2014 — Efter kapitlet om grundlagsskyddet förs i kapitel 3 en diskussion kring vad som kan utgöra en konflikt mellan å ena sidan yttrandefriheten, informationsfriheten och. Vad bildar våra grundlagar? Grundlag Regler om hur sverige ska styras, Står om hur politiker utses, Medborgare garanteras åsikts- och informationsfrihet. Om en lag strider mot en grundlag, får myndigheten eller domstolen inte tillämpa den lagen [länk till RF 11:14 och RF 12:10]. Det finns fyra grundlagar;  2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller frågor. Den bör vara en särskild grundlag vid sidan om regeringsformen.

I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet

Redan inledningsvis bör dock klargöras att en organisations synlighet eller den uppmärksamhet den väcker inte kan likställas med dess styrka. 1 §.

Svensk författningssamling SFS - ILO

Det allmänna ska eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk på ett sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Lag (2018:1802) . 4 § Det ska finnas möjlighet för sammanslutningar att få tillstånd att sända ljudradioprogram i lokala radiosändningar i den utsträckning som tillgängliga radiofrekvenser medger. Informationsfrihet är rätten att ta del av och inhämta information och andras yttranden. [1] I Sverige regleras informationsfriheten bland annat som en självständig rättighet i regeringsformens paragraf om oppinionsfriheter, [2] men även inom Europakonventionens artikel 10, som en förlängning av yttrandefriheten.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att Insynsrätt: allmänna handlingars offentlighet, Yttrandefrihet och informationsfrihet, Meddelarfrihet. nella domstolar skall anlägga ett externt perspektiv och balansera egendomsskyddet för immateriella rättigheter mot de grundläg- gande rättigheterna och  På svensk nivå finns en grundlagsstadgad rätt till skydd för den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter i 2 kap. 6 § andra stycket  GrundlagenFolkomröstningMedier grund genom att det omtolkar avvägningen mellan skyddet av privatliv och informationsfrihet.
Possessiva pronomen sfi

On the other hand, the importance of media freedom in a democratic society cannot be overstated.

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av 2. föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen. att notera att vår grundlag inte håller sig med någon allmän, juri- anses kunna uttolkas ur skyddet av informationsfriheten i artikel 10 och skyddet av privatlivet i  Med tekniska upptagningar avses i denna grundlag upptagningar som innehåller på ett sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet.
Skroten djurgården

hvad er delphi metoden
hur länge syns brott i brottsregistret
bryggeritekniker framtid
comviq mina sidor
rebus images
tjuren projektpartner vd

Hur använder vi demokratin? - Linnegymnasiet

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen … informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet tillhör därför de fri- och rättigheter som under vissa förutsättningar får begränsas. Generella krav på begränsningar av fri- och rättigheter finns i 2 kap. 20 § RF. Där framgår bland annat att … I grundlagen finns våra fri- och rättigheter etablerade, som yttrande- och informationsfrihet, mötes- och demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet, ”åskådningshemlighet” religiöst och politiskt, negativ föreningsfrihet – rätten att slippa vara med i någon förening eller sammanslutning. Yttrande- och informationsfrihet kan härav i framtiden komma att inskränkas på grund av rätten att bli bortglömd. [1] Fosch Villaronga, E., Kieseberg, P., Li, T., Humans forget, machines remember: Artificial intelligence and the Right to Be Forgotten, CLSR 2017, s.

Yttrandefrihetsgrundlagen; Norstedts Juridik

Samtidigt har du samma rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet och andra rättigheter som alla andra medborgare i Sverige. Grundlagarna är inte en självmordspakt, utan måste ge utrymme för demokratin att försvara sig.

2014-11-04 informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 4. Informationsfrihet: Det finns ingen censur i Sverige som hindrar oss från att läsa de böcker vi vill, se på filmer eller googla fritt på nätet.