Figur 6. Utvecklingen av arrendepriset för lågproduktiv

8411

Uppgången av arrendepriset för åkermark har planat ut

Mellan år 2019 och 2020 steg priset med 2 %. En hektar jordbruksmark kostar i genomsnitt 1 811 kr/ha per år i Sverige att arrendera och en hektar åkermark kostar 1 945 kr/ha. Priset för att arrendera en hektar betesmark var 547 kr 2020. Sedan 2011 har genomsnittet för betesmark varit i intervallet 525–600 kr/ha. Genomsnittspriset för att arrendera åkermark 2016 var 1 798 kr per hektar vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2015.

  1. Glimmande nymf original text
  2. Glutenfria långsamma kolhydrater
  3. Utomlands försäkring
  4. Lag om kontrollavgift

Skogsmark ca 140 hektar (homogent område). Motsvarande pris i produktionsområde Övre Norrland var 262 kronor, där var det lägst pris i Sverige för att arrendera en hektar åkermark. I Övre Norrland ingår hela Västerbottens och Motsvarande pris i produktionsområde Övre Norrland var 285 kronor, vilket var det lägsta priset i Sverige för att arrendera en hektar åkermark. I Övre Norrland ingår hela Västerbottens och Norrbottens län samt delar av Jämtlands och Dalarnas län.

JO39SM1301 by Jordbruksverket - issuu

Det finns vildsvin hare fasan räv rådjur och mycket gäss. Bengt Persson 070 3745288. Pris: Arrendera åkermark.

Verksamhetsmark - linkoping.se

Svensk åkermark kostar i genomsnitt 90 700 kronor per hektar.

Genomsnittspriset för att arrendera åkermark 2016 var 1 798 kr per hektar vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2015.
Tillbergaskolan personal

Viktigt att sätta rätt arrendepris.

4 Markupplåtelser – arrende, nyttjanderätt och servitut . Priset vid försäjning av mark sätts utifrån ett bedömt marknadsvärde.
Barnprogrammet

vad krävs för sjukpension
trimma glest skägg
lärarvikarie gotland
karta landskrona helsingborg
hur regleras kroppens vätskebalans
dåligt självförtroende hjälp

Arrendera åkermark - Ovanåkers kommun

En nyttjanderätt skapas genom avtal med fastighetens ägare. Hit räknas åkermark och betesmark. Bostadsarrende. Ett bostadsarrende är ett arrende som är avsett för bostadsändamål. Arrendatorn arrenderar marken men äger sitt hus. Anläggningsarrende.

Aktuella tendenser och värdenivåer på mark - Lantmäteriet

… 2019-03-01 2020-01-18 Köpte en stuga på arrenderad mark för 10 år sedan. Jag betalar 6000 kr /år i arrendekostnad. Stugan ligger på en skogstomt, med sjön på knuten.

Glesbygd Mellansverige: 50-100 kr/hektar.