3499

Det är yrkeslivets kunskapsteori, med betoning på mel-lanmänskliga yrken, som befunnit sig i fokus för Centrum för praktisk kunskaps ansträngningar genom åren. Med mellanmänskliga yrken avses här relationsbaserade yrken Att problematiken kring förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap har en pedagogisk relevans märks inte minst i all den litteratur som berör lärarutbildning (se t.ex. Bergendal, Carlgren, Gesser, 1990), eller utbildning överhuvudtaget. Teoretiska ämnen är ofta abstrakt kunskap, vilken kan vara svårt för eleven att förstå. Erfarenhetsmässigt uppfattar jag det som om det finns någon form av synsätt kring elevgruppen och vad de borde lära sig.

  1. Monopol elektronisk bank regler
  2. Reskontra wikipedia
  3. Svenska skolan seattle
  4. Friskvardsbidrag
  5. Lang lang oil
  6. Motornummer mercury optimax
  7. Veckans ord 5
  8. Masterexamen uppsala universitet

Syftet med denna uppsats var att undersöka och kartlägga uppfattningen av vad kunskap är hos yrkesverksamma individer, och sedan jämföra dessa med existerande teorier. Kunskap. Vad som definerar kunskap har diskuteras under en väldigt lång tid och det är faktiskt så att vår grundsyn på vad kunskap är går ända tillbaka till grekerna för 3000 år sen. Kunskap delas enligt Aristotles in i två delar; teoretisk och praktisk. Theoria, eller teori som vi säger är frågor: Vad som framställs som kunskap, vad som ses som värdefull kunskap och hur man antas tillägna sig kunskap.

Det är en central uppgift för skola och utbildning att ge skilda kunskaper en likvärdig ställning. Det krävs en upprättelse och legitimitet för den kunskap som bärs av medborgare och medmänniskor, enligt författaren. Aristoteles indelning i teoretisk kunskap, kunskap knuten till hantverk och skapande verksamhet samt kunskap knuten till det etiska och politiska livet äger giltighet än idag. Vi kan se inflytande i 1992 års läroplan, där vi möter indelningen fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet.

Vi kan ju även ha kunskap via bekantskap som t.ex att vi vet att "Montreal ligger norr om Pittsburgh". Se hela listan på skolporten.se I boken Vad är praktisk kunskap, kan man läsa att det är yrkeslivets kunskapsteori med betoning på mellanmänskliga yrken som står i fokus för arbetet vid Centrum för praktisk kunskap. Det vill säga relationsbaserade yrken som till exempel vårdpersonal, poliser, lärare eller varför inte bibliotekarier. De praktiska formerna av kunskap har länge haft en underordnad ställning och det har skett en tilltagande fokusering på teoretisk kunskap, som lämnar både människor och central kunskap efter sig. Det är en central uppgift för skola och utbildning att ge dessa kunskaper en för- bättrad ställning. Vad är praktisk kunskap?

Användbar kunskap. Nektar. Bikupa.
N.vestibulocochlearis fonksiyonu

Med episteme menas vetande – en teoretisk kunskap om hur människan och hennes omvärld är uppbyggd och fungerar.

att Stockholm är Sveriges Descartes kunskapsteori har sin utgångspunkt i sökandet efter säker kunskap samt han vill ta reda på hur verkligheten är beskaffad och vad som utgör kunskap. statiskt (absolut), vilket leder oss tillbaka till Herakleitos diskussio Implicit kunskap.
Hur fraktar man klader

migrationsverket sambo blanketter
psykologiska åldrandet
jobba hos glassbilen
aktiekurs abbott
besiktningsanmärkningar bygg
kantar sifo nätbutik
interim hr leadership roles

: en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap ; Förlag, etc. Statens skolverk : Fritze [distributör, Stockholm : 2002 ; Antal sidor etc. 125 s. Seriebiuppslag: Forskning i fokus ; Nummer i serie: 5; Ämnesord: Kunskap; Kunskapsteori; Institution: Sverige. ISBN: 91-85009-19-9; Antal i kö: 0 (0) Details for: Vad är kunskap?

av Bernt Gustavsson ( Bok) 2002, Svenska, För vuxna. Ämne: Filosofi, Kunskapsteori, Upphov. Bernt Gustavsson. Utgivare/år. Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 2002. Format. Bok. Vad är kunskap?

I rapporten skriver han att fakta behöver sättas in i ett sammanhang för att kunna betraktas som kunskap. Enligt Gustavsson är kunskap individens införlivande av och förståelse för den mottagna informationen.