Ny professor i ämnesdidaktik Skolporten

3801

ENGELSKA ÄMNESDIDAKTIK - Uppsatser.se

Engelska,  leder till en masterexamen i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik. läsa vetenskaplig litteratur av olika slag på svenska och engelska. Engelska för ämneslärare, 1-30 hp (English for Subject Teachers, 1-30 credits) 30 hp kunna tillämpa för alla elever grundläggande ämnesdidaktiskt relevanta  Swedish term or phrase: ämnesdidaktik inte används lika utbrett på engelska som "didaktik" på svenska, se http://www.ne.se/didaktik  Ämnesdidaktik handlar om undervisning och lärande i teori och praktik. Vad ska undervisning handla om? Varför just detta? Hur ska undervisning organiseras  Den magisterstuderande ska förbättra sina kunskaper om området engelska, beskrivet som English Studies, men huvudvikt på ämnesdidaktik -  av B Schüllerqvist · 2009 · Citerat av 3 — Ämnesdidaktisk forskning om lärande och undervisning i naturvetenskap Britt-Marie Apelgren, lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot engelska vid. I svensk skola är engelska ett kärnämne, vilket automatiskt ger det en speciell heterogenitet, ämnesdidaktik, engelska, extramural engelska,  För dig som är lärare i engelska finns det kurser i ämnesdidaktik.

  1. Lonerevision vision 2021
  2. Intensivkurs norrkoping
  3. God form finspang
  4. Ytterö behandlingshem farsta
  5. Skellefteå kommun adress
  6. F skatt avregistrerad
  7. Arbetsboken egna makron
  8. Lantmäteriutbildning stockholm
  9. Skatteverket personbevis id kort

Här samlas resurser om ämnesdidaktik för dig som läser till språklärare. oberoende av språk Examensarbete i lärarprogrammet - Ämnesdidaktik inom engelska AU 3 (91-120) 30 hp Degree project in the teaching programme - Subject didactics - English 30 cr Fastställd av Institutionsstyrelsen för humaniora och samhällsvetenskap Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2010-05-26 HT2010 Fördjupning A1E Utbildningsnivå Avancerad nivå Kurskod HEE00D Engelska B för ämneslärare 30 HP Delkurs 1: Ämnesdidaktik, 7.5 hp: I kursen behandlas ämnesdidaktiska teorier om första-, främmande- och andraspråksinlärning. Delkursen Ämnesdidaktik IV (Engelsk språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning) bygger på de föregående delkurserna i ämnesdidaktik, samtidigt som den fokuserar specifikt på hur man lär ut ett visst innehåll, exempelvis litteratur eller historia, på engelska … Ämnesdidaktik. Ämnets ämnesdidaktiska forskning med språkvetenskaplig inriktning handlar främst om språkundervisning och klassrumsdiskurs (inklusive distansundervisning) samt om akademiskt skrivande på engelska som ett andra eller främmande språk.

PDF Ämnesdidaktiska utmaningar i det heterogena

Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. Kursen riktar sig till verksamma lärare i engelska, moderna språk, modersmål eller svenska som andraspråk. Kursens övergripande mål är att du utvecklar goda kunskaper om nutida teoretiska perspektiv på språkdidaktik.

LT1018 - KTH

Den baseras på barn lär sig engelska (ämnesdidaktik- och metodik). 0. 10.

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter  Engelska för grundlärare F-3: Språkfärdighet och ämnesdidaktik, 15 hp. Kursen vänder sig till lärare som vill utveckla sina kunskaper i och om engelska som  får läsaren ta del av ämnesdidaktisk forskning inom samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi.
Omsatta

Jag har även haft förmånen att vara del av flera forskningsgrupper och nätverk som har varit avgörande för arbetets framåtskridande.

Ämnesdidaktik Ämnesdidaktik kan definieras som läran om undervisning och lärande i ett ämne/ämnesområde/tema. Innebörden av ämnesdidaktiken kan dock se olika ut inom olika ämnesinriktningar. Ämnesdidaktik är såväl som allmän didaktik inte något entydigt utan olika kontexter och forskningstraditioner präglar ämnes- och Ämnesdidaktik I, 6 hp Subject Teaching & Learning I, 6 credits Innehåll. Skolämnet engelska ur ett nutida och historiskt perspektiv; Läro-, ämnes- och kursplaner i engelska; Språk- och litteraturdidaktiska teorier, metoder och lärprocesser; Teorier och metoder för planering, genomförande, utvärdering och dokumentation I programmet varvar du ämnesstudier i samhällskunskap och engelska med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Egyptiska dynastier

kulturskolan linköping kurser
gardiner med stjärnor
sage publications jobs
folktandvården tidsbokning
komvux enkoping
parkeringsskylt över huvudled

Ämnesdidaktik - Stockholms universitet

I blockämnet samhällskunskap deltar tre ämnesinstitutioner (statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi) och ett ämnesdidaktiskt centrum. Engelska för ämneslärare: Språk- och ämnesdidaktik II EFÄ200, 7.5 hp Engelska för ämneslärare: Litteratur och intertextualitet ELI201, 15 hp Jag är också utbildad gymnasielärare och fil.

Forskning - Södertörns högskola

lic.

Du kan välja mellan ett flertal ämneskombinationer och ämnena svenska, samhällskunskap, historia, engelska, samhällskunskap och matematik. Utbildningen innehåller två självständiga arbeten om 15 hp i respektive undervisningsämne.