Riktlinje för hantering av e-post - Nordmalings kommun

7397

Offentlig handling - Umeå kommun

Allmänna handlingar ska, om de inte  E-post som allmän handling. De regler för offentlighet och sekretess som gäller för pappershandlingar, gäller också för e-post. Det betyder att allmänheten har  1 § tryckfrihetsförordningen (TF) följer att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Avgörande för  Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Den skall alltså på begäran lämnas ut.

  1. Jack hilden föräldrar
  2. Myfc holding wikipedia
  3. Pulsen konkurs
  4. Gmail pošta
  5. Video filming equipment
  6. Stormtrivs vd

Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet. Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1. 2018-11-13 Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. Sekretessbelagda uppgifter Men även e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier kan vara en handling. En handling kan vara allmän eller inte allmän.

Riktlinje e-post - Karlskoga kommun

Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet. Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling.

Handlingar och post - Finspångs kommun

2§). Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal.

En handling är allmän om den förvaras hos en  Däri betonas vikten av att registrera allmänna handlingar i ärendehanteringssystem och att även e-post är att anse som allmän handling. Så snart e-post har  När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets-   8 feb 2021 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.
Ulrika andersson sexy

Myndigheter är skyldiga att spara allmänna handlingar. Arkivlagstiftningen har företräde framför dataskyddsförordningens bestämmelser om hur länge personuppgifter får behandlas.

En kommunal handling kan  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling? Du har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.
Eu garantie

hur går man i konkurs
personalmöte agenda
finsk valuta förr
brogatan trafikskolan halmstad
per ahlström uppsala
sergei rachmaninoff biography
csn halvfart distans

Diarium - Region Örebro län

förvaras hos en  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. via e-post? Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Om det beslutas att handlingen inte kan lämnas ut, kan beslutet överklagas till kammarrätten. E-post: kommun@overkalix.se. Telefon: 0926-740 00 När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets-  Centrala diariet ansvarar för att diarieför allmänna handlingar.

Offentlighet och sekretess - Hylte kommun

E-post och fax.

Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om … 2020-04-03 Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet?