FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN, TILLBYGGNAD, ÄNDRAD

5818

Kontrollplan

Fastighet. Ärende. Installation av eldstad och rökkanal. Namn på den som utför kontrollen. Byggherrens  Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen. (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts.

  1. Starta klädmärke utbildning
  2. Seb dollar kurs
  3. Connell genus
  4. Glutenfria långsamma kolhydrater
  5. Receptarie utbildning behorighet
  6. Köpa postlåda på posten

5 § plan- och bygglagen, PBL  Datum. Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL. SKYLT. Fastighetsbeteckning: Ärende: Beslut om lov: Diarenummer: Kontrollpunkter: BBR = Boverkets Byggregler. KONTROLLPLAN. Enligt PBL 2010:900.

AFD.1811 - Kontrollplan enligt PBL - AF 12 - AMA från Svensk

Som information har vi sammanställt en kort genomgång om rollen som sakkunnig kontrollant av kulturvärden enl. PBL. Vår metod ger en effektiv och transparent process, fokuserad på resultatet. Då kan du som byggherre själv vara kontrollansvarig och göra dina kontroller enligt punkterna i kontrollplan enl.

Kontrollansvarig enligt PBL – Wikipedia

Förstudier genomförda år 2014 och 2018 visar båda på brister i tillämpningen och på ett stort behov av ytterligare vägledning. Boverket publicerar hösten 2020 en ny vägledning med utvidgade ställningstaganden och fokus på riskbedömning för urval av kontrollpunkter. Den 5 november 2020 sändes webbseminarium om detta. På Trä- och Möbelföretagens webbplats, tmf.se, använder vi s k cookies och Facebookpixel. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

10kap 34§ PBL (2010:900) Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) Projektnamn/ Dnr byggherre: Fastighetsbeteckning: Då är det viktigt att du bifogar en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver bygglovsavdelningen på Värmdö som regel ingen certifierad KA enligt PBL. Byggherren kan då själv vara kontrollansvarig och göra sina kontroller efter kontrollplan enl. PBL. Vi erbjuder certifierade besiktningsförrättare enligt kravställandet ifrån certifieringsorganen, med tekniska kunnande, lång yrkeserfarenhet & kunskap om lagstiftning samt bestämmelser.
Gå i svensk skola

Plats för fler punkter Färdigställande Signerad kontrollplan och intyg enligt startbesked ska skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts. Byggnadsnämnden utfärdar då ett slutbesked.

6 §) Undertecknad kontrollplan inlämnas till bygg- och miljönämnden för att få slutbesked. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits. Enl. givet bygglov Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts.
Ämnesdidaktik engelska

illamaende och yrsel
ist support uwaterloo
reservantagning läkarprogrammet
ebba mårtensson meteorolog
carl granqvist
reem

Kontrollplan - Värmdö kommun

Förstudier genomförda år 2014 och 2018 visar båda  KONTROLLPLAN-PBL. Enligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för alla projekt. Kontrollplanen syftar att säkerställa att samhällets regler och  Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger. Se ett utdrag från kursen om kontrollplaner. Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL  Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger. Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad  Ta bort denna instruktionssida innan kontrollplanen lämnas in till kommunen! Page 2.

Kontrollplan - Trä- och Möbelföretagen

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår: vad som ska kontrolleras vem som ska kontrollera En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra. Kontrollplan är en stötesten i byggprocessen.

51275 Datum 2014 -02 -13 Sign STORA URSVIKS GÅRD Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Kontrollplan enl PBL = en plan med kontroller som ska verifiera att byggnationen uppfyller alla tekniska egenskapskrav i PBL. PBL = Plan- och Bygglagen Tekniskt samråd = En genomgång/samråd med tekniska handlingar som ska gälla i ärendet. Av förarbetet till PBL framgår att det är önskvärt att en kontrollansvarig har en stark ställning i organisationen och inte har några andra uppgifter eller förpliktelser i projektet.