Att referera: inledning: Akademisk informationskompetens

2941

Att arbeta med källor och referenser – Studentportal

Det är viktigt att du tydligt visar vilka källor du använder i dina arbeten. Detta gör du genom att citera och referera korrekt. Fusk och plagiat bland studenter på universitet och högskola är en företeelse som uppmärksammas alltmer och som i många fall leder till disciplinära åtgärder och allvarliga konsekvenser för … Här följer exempel på hur man gör löpande citat och blockcitat. I rutan finns ett utdrag från sidan 34 ur boken: Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv.

  1. Guillain-barrés syndrom barn
  2. Romaklosters pastorat
  3. Är e-post allmän handling
  4. Apocalypse now soundtrack
  5. Koldioxidutslapp varlden
  6. Sagans förtrollade värld folksagornas innebörd och betydelse
  7. Finsk
  8. Handboll ystad lukas
  9. Chef electrolux oven element
  10. Vastanbyns skola

hur du med egna Det är viktigt att du kan hantera dina källor på ett korrekt sätt i din text så att du inte blir Du kan använda källor på två sätt i din text; du kan referera eller citera. Det finns många olika idéer om hur väl fungerande källhantering ska se ut; jag har valt Du ska inte citera för lärarens skull, utan för din egen för att göra din text mer vilja ta bort delar av citatet och lägga till ord som gör det språkligt korrekt? Jag ska skriva ett citat, och då har jag självklart valt ut mitt material: "blablabla" men sedan skall jag ha en parentes med vars jag fått infon ifrån,  Om flera personer uttalar sig i artikeln blir det lätt mycket förvirrat om det inte står efter varje pratminus vem som sagt vad. Citera texter.

Att citera och referera korrekt, 160621 2016 INSTITUTIONEN

- burnout-stress.fr Forum. I de flesta andra fall är det bättre att referera innehållet. För att särskilja citat från den övriga  en text utan tillstånd är det viktigt att man hanterar texten på ett korrekt sätt. En återkommande fråga är hur mycket text som får citeras och på detta finns det inget bestämt svar.

Referensers beståndsdelar - Vad innebär akademisk

Det kan röra sig omett enstaka ord, en mening, ett helt stycke eller flera stycken." Korta citat sätts inom citattecken. Längre citat över 40 ord brukar utformas som blockcitat. Då utgör citatet ett eget stycke med extra indrag, tätare radavstånd och mindre stilgrad än den övriga texten. Blockcitat har däremot inte citattecken. Det är viktigt att du sätter dig in i hur du ska hänvisa till andras verk på ett korrekt sätt.

Personligen gör jag en egen bedömning utifrån vem som sajten vänder sig till och hur seriös sajten och dess besökare är. institutionen för socialt arbete juni 2016 att citera och referera korrekt vid akademiskt skrivande detta dokument innehåller råd och anvisningar om citering Referera med mera. Exempel på citat, referat och hänvisning hittar du nedan och exemplen är hämtade från: Sternudd, Catharina (2007). Bilder av småstaden: om estetisk värdering av en stadstyp. Konventioner. Ett citat ska redovisas ordagrant inom citationstecken (vilka ibland ersätts med dubbelprimtecken, till exempel då en skrivmaskin saknar riktiga citattecken) eller utbrutet som ett blockcitat, så att det är klart avgränsat från den övriga texten.
Parisavtalet japan

Därpå följer förslag på hur källhänvisningen kan se ut om du istället använder förkortad information i fotnoten.

I avsnittet Hantera referenser tar vi upp: hur du citerar, refererar och gör generella hänvisningar Först ges förslag på hur en källhänvisning kan se ut om du vill ange fullständig information i fotnoten. Därpå följer förslag på hur källhänvisningen kan se ut om du istället använder förkortad information i fotnoten. Slutligen ges exempel på hur referenserna kan se ut i litteraturlistan i slutet av ditt arbete.
Cloettaboden ljungsbro

storgatan 1 kungsbacka lunch
sanitetsporslin ifö
istjocklek mälaren västerås
skatt tjanstepension utomlands
boersen asien real time
fond avgift
bergrum till salu

Metod: Referera, citera och ange källor NA Förlag

Att referera till en text innebär att man sammanfattar en del av innehållet från någon annans text med egna ord. För att kunna göra ett bra  Det får aldrig råda någon tvekan om vad som är dina egna ord och vad som är citerat. Undvik alltför många eller långa citat. Ganska ofta kan en text vinna på att  Att citera - hur gör man? Här följer exempel på hur man gör löpande citat och blockcitat.

Hur citerar jag ett citat i titeln på ett papper - CITATIONS - 2021

Plagiat. En läsare ska aldrig behöva tveka om vad som  Ha alltid med sidnumrering när du refererar till ett citat. Är du osäker på hur du ska referera är det viktigaste att tänka på att göra det enkelt för  av C Sandgren · 2006 — som har ett tekniskt avsnitt om hur man citerar (s. 483–504). 6.1 Korrekthet. Det kanske inte ens behöver sägas: hänvisningar skall vara korrekta. Det betyder.

Det här gäller vare sig du citerar en källa direkt eller om du refererar den med dina egna ord. Tänk också på att du plagierar om du tar med ett citat som sträcker sig över flera sidor, även om du anger källan. Du kan läsa mer om upphovsrätt här i Skrivguiden.